Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN)

Vi i NorgesPatriotene samarbeider med en rekke andre organisasjoner og partier, og en av våre hovedsamarbeidspartnere er “Stopp Islamiseringen av Norge” eller SIAN som det ofte forkortes til. SIAN er en av Norges største organisasjoner som aktivt jobber mot innvandring, og de er ofte i media og taler vår sak. Akkurat som NP, blir de ofte fremstilt urettferdig, så derfor har vi samlet litt informasjon om SIAN som du kan lese om her.

“Aksjonskomiteen mot bønnerop”

SIAN ble opprettet våren 2000 under navnet “Aksjonskomiteen mot bønnerop”. Etter terrorangrepene i USA 11. September 2001 skiftet de navn til “Forum mot Islamisering”. I 2008 skiftet de navn til SIAN, og de er sterkt knyttet de andre “Stopp Islamisering-organisasjoner” rundt om i Europa. Alle disse er samlet under hovedorganisasjonen “Stop Islamisation of Europe”. Hovedformålet til SIAN er å stoppe ikke-vestlig innvandring, stoppe og reversere islamiseringen av Norge, og å sørge for at Norge forblir et land for Nordmenn, norske tradisjoner, lover og regler. Vi i NP er enig med SIAN at her i Norge må det bygges kirker, ikke moskeer, og vi må gjøre alt for å unngå at Nordmenn blir en minoritet i eget land.

Kampen mot islamiseringen av Norge

SIAN er en av de største og viktigste våpnene vi har i kampen mot islamiseringen av Norge. De jobber utrettelig i sin kamp for å bevare Norge for Nordmenn, og de har en enorm oppslutning blant det norske folk. Dette tyder på at Nordmenn endelig har våknet og sett hva denne politiske ideologien fører med seg. Vi ser stadig vekk bilder fra rundt om i Europa hvor Islam har fått et større fotfeste enn de har til nå i Norge. Som NP, erkjenner ikke SIAN Islam som en religion, men snarere en politisk ideologi, som kun er ute etter å ta over og gjøre vårt land til en Islamsk Stat. Det har blitt bevist at der Islam vokser fram, forsvinner demokratiet og friheten, og dette er en av de viktigste årsakene til at SIAN kjemper mot denne ubegrensede innvandringen vi ser i Norge for tiden. Dersom vi har åpne grenser, vil Norge til slutt ble en Islamsk Stat, og det kjemper SIAN mot med nebb og klør. SIAN har en rekke arrangementer for å få ut sitt budskap, og deres medlemmer er svært aktive, både ute på gata og på sosiale media. Du kan knapt gå rundt i en norsk by uten å se en SIAN-stand, hvor engasjerte og hyggelig medlemmer taler organisasjones budskap. Og det er ingen tvil om at budskapet når frem, SIAN vokser for hver dag som går. Det norske folk har endelig fått opp øynene og fått nok av denne snikislamiseringen av Norge. Gjennom et aktivt nettverk på sosiale media, blir Nordmenn opplyst om hva som egentlig foregår rundt om i Europa, noe de blodrøde norske mediene dekker over og nekter å skrive om. Derfor er organisasjoner som SIAN svært viktig i kampen mot innvandring og Islam.

Også en sosial organisasjon

Selv om budskapet og kampen står i fokus, er SIAN også en sosial organisasjon. De arrangerer en rekker sosiale aktiviteter, som debatter, julebord og medlemsmøter, og de har medlemmer fra nordligste nord til sørligste sør. SIAN er en partiuavhengig organisasjon, så du finner medlemmer fra en rekke politiske parti, fra SV til FrP. Dette tyder på at SIAN virkelig taler “folkets sak”, for folk har nemlig fått nok! På SIAN`s hjemmesider kan vi lese at “Islam er en trussel for vårt demokrati og fred, og SIAN vil gjøre alt for å motarbeide, stoppe, og reversere islamiseringen av Norge”, noe vi i NP er helt enig i og stiller oss 100% bak. Vil du lese mer om SIAN, kan du gå på deres hjemmesider.