Presse og media

Vi i NorgesPatriotene er svært opptatt av god og rettferdig pressedekning. Vi er en politisk organisasjon som mener at ytringsfriheten er en grunnleggende del av det demokratiske og frie systemet vi har her i Norge, og det er noe vi tar svært seriøst. Selv om ytringsfrihet er viktig, er også rettferdig og korrekt mediedekning minst like viktig. Vi i NP har til tider opplevd at pressen har skrevet uriktig saker om oss, framstilt oss som noe vi ikke er, og rett og slett løyet om oss. Vi vet at det vi står for og det vi kjemper for, ikke alltid blir rettferdig fremstilt, og slike ting kan føre til sjikane av våre medlemmer. Vi har også opplevd å bli utsatt for vold og annen trakassering, og dette mener vi pressen må ta en stor del av skylden for. Vi er en fredelig organisasjon, og våre medlemmer må få nyte den samme ytringsfriheten som alle andre gjør.

“Rettferdig presse=tilgang presse”-policy

Vår sosialistiske regjering, som ønsker at Norge skal bli et muslimsk land, har påvirket pressen i lang tid slik at vi sjeldent blir fremstilt slik vi ønsker det. Derfor opererer vi med “rettferdig presse=tilgang presse” policy, som i all enkelhet går ut på at de fra pressen som behandler oss rettferdig, får tilgang til arrangementer og får snakke med oss. De vi anser som “rettferdig presse” vil i tillegg få forhåndstips om aksjoner, demonstrasjoner og arrangement, samt at de får eksklusive intervjuer og annen privat tilgang. Vi har flere journalister som får denne tilgangen, men vi hadde gjerne sett flere journalister fra mainstream media, som VG og Dagbladet. Dersom en journalist, som har tilgang, bryter med våre retningslinjer, vil han/hun få en advarsel og siste sjanse. Vi godtar ikke flere urettferdige artikler, så dersom det skjer igjen, vil journalisten miste sin tilgang i all overskuelig fremtid frem til han/hun begynner å skrive rettferdig igjen.

Anstrengt forhold til media

Helt siden vi startet opp i 2007 har vi hatt til tider et anstrengt forhold til media. Dette er ikke på grunn av oss, men på grunn av medias urettferdige mediedekning. Vi har ofte blitt fremstilt som for eksempel rasistisk. Men Islam er ikke en rase, det er en politisk ideologi, og det går ikke an å være rasistisk mot en ideologi. Vi er også blitt anklaget for å være xenofober, nynazister, og alt mulig rart, og flere aviser har skrevet at vi har blitt dømt for rasisme, innvandringshets og vold. Dette er ikke riktig, og beviser bare at norsk presse er i lomma på politikerne.

En av de få gangen vi har blitt omtalt i Norges største avis, var da vi gjennomførte vår svært vellykkede aksjon “Norge fritt – Norge Hvitt” i Hønefoss. Dessverre ble det også denne gangen fremstilt som at vi var en gjeng nynazister som bare var ute etter å lage bråk, noe som er så langt unna sannheten som man kan komme.

Dersom du ønsker å lese rettferdige og sanne artikler om det vi gjør, kan vi anbefale nettsider og medier som document.no, eller ta en titt på vår Facebook eller Twitter side. Vi er svært aktive på sosiale media, både på lokalt og nasjonalt plan, og her legger vi ofte ut linker til det som blir skrevet om oss i media. Dersom saken er rettferdig og god, skryter vi ofte av journalisten og nettstedet som velger å publisere. Men dersom artikkelen ikke er rettferdig, noe den ofte ikke er, vil du få kommentarer og analyse fra oss. Vi vil i tillegg gjøre alle oppmerksomme på hva som er feil, og oppfordrer våre medlemmer til å kontakte journalisten med kommentarer.