Partiprogram for NorgesPatriotene

å stoppe innvandringen til Norge. Nedenfor vil du kunne lese litt mer om dette, hvordan vi ønsker å gjøre dette og ikke minst hvorfor dette er så viktig.

Stopp ikke-vestlig innvandring til Norge.

  • Vi i NP vil stenge alle grenser, gjøre en slutt på alt av asylsøknader, og sørge for at ingen ikke-vestlige, og spesielt muslimer, kommer inn i Norge.

Dette er vår kjernesak og denne saken vil vi kjempe hardt for. Norge, og Europa, blir for tiden oversvømt av innvandrere fra Midtøsten og Afrika, og disse innvandrerne har ingenting her å gjøre. De tar med seg et sett verdier som ikke er kompatible med våre Norske verdier, og det florerer av terrorister blant dem. Islam er ikke en religion, men snarere en politisk ideologi. Denne ideologien oppfordrer til drap av ikke-troende, halshugging av kvinner som blir voldtatte, og er generelt sett en svært voldelig ideologi som ikke passer inn her i fredelig Norge. Muslimer som kommer til Norge har større vanskeligheter med å integrere seg enn andre, de begår flere forbrytelser enn andre, og de er mer voldelig enn alle andre. Hvorfor skal vi da ønsker de velkommen med åpne armer?

Send hjemikke-vestligeinnvandrere

  • Vi i NP vil sende hjem alle ikke-vestlige innvandrere. Vi vil gå dør-til-dør, og så sende de med fly til Kabul.

Å stoppe innvandringen vil bare løse noe av problemene Norge har for tiden. Vi må i tillegg få ut alle de potensielle terroristene som allerede er her, og de er det mange av. Store deler av vår hovedstad Oslo er allerede oversvømt av muslimer, og du kan gå i dagesvis uten å høre noen snakke norsk. Flere steder i Oslo kan du heller ikke lengere finne norske butikker eller spisesteder, for der er det bare halal-mat og muslimske matvarer som gjelder. Bor du et av disse områdene, kan du se langt etter å få kjøpt bacon til søndagslunsjen! Nordmenn må ta tilbake disse områdene og gjøre de norske igjen, og da må vi først få sendt hjem de som ikke skal være her. Vi i NP ønsker å chartre fly som kan gå i skytteltrafikk mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Kabul, helt til Norge er tømt for muslimer. For å finne alle sammen, må vi i tillegg styrke politiet, slik at de har nok mannskap og ressurser til å gå dør-til-dør helt til de har funnet alle og sendt de hjem igjen.

Trygghetogsikkerheti Norge

  • Vi i NP vil styrke politiet slik at de kan finne, og sende hjem, alle ikke-vestlige innvandrere, og gjøre norske gater tryggere.

Vi i NP ønsker at Norge skal være et trygt og sikkert land for våre norske innbyggere, og derfor ønsker vi mer politi i gatene og strengere straffer. I tillegg må vi styrke politiet slik at de kan finne og få sendt hjem alle muslimer, for de kommer neppe frivillig. Politiet må ha nok ressurser til å kunne gå dør-til-dør, få samlet alle og satt de på et fly tilbake til Kabul.

Norske kvinner kan ikke lengre gå alene i byen uten å risikere å bli overfalt eller voldtatt av innvandrere. Innbrudd og blind vold er også økende, og dette skyldes i stor grad den enorme bølgen av muslimske innvandrere som har kommet til landet den siste tiden. Ved å stenge grensene for innvandring, sende hjem de muslimske innvandrerne som er her allerede, samt styrke politiet og øke straffeutmålingene, vil Norge bli et tryggere sted for alle sine innbyggere.