Oversikt over fylkeslag og landsdelslag

Norgespatriotene er et politisk parti med medlemmer over hele landet. Vi har for tiden fylkeslag i alle norske fylker, bortsett fra Sør-Trøndelag, og disse lagene er samlet under landsdeler. Her vil du få en oversikt over de ulike lagene, kontaktpersoner og hovedkontorer i de ulike landsdelene.

Hovedkontor

Sted: Larvik, Vestfold.

Vårt hovedkontor ligger i Larvik i Vestfold, og her sitter hovedstyret. Hovedstyret består av leder Håkon Jenssen, Nestleder Veronika Fauske, Kasserer Olav Helmersen, Sekretær Ida Helene Bjormansdal, og styremedlemmer Per Kristian Kristiansen og Jordi Dal. Hovedkontoret ligger i Dalmannsveien 10, og her avholdes årsmøter, styremøter og medlemsmøter for medlemmer i Sør-Norge landsdelslag.

Vårt hovedkontor huser også landsdelslaget for Sør-Norge

Her finner du fylkeslag fra Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Dette landsdelslaget har rundt 3000 aktive medlemmer, og styret består av Leder Rune Trulssen, Nestleder Anja Janssen, Kasserer Rolf Arne Davidsen, Sekretær Casper Låm, og styremedlemmer Walder Stomnes og Jørn Blakken. Sør-Norge landsdelslag holder medlemsmøter 4 ganger i året, mens de ulike fylkeslagene har medlemsmøter en gang i måneden. På medlemsmøtene kan nye og gamle medlemmer bli kjent med hverandre, bli bedre kjent med hva vi i NP står for og driver med, samt ta en kaffe i uformelt lag. En gang i året arrangerer vi også storfest, der vi samles for å ha det gøy sammen, samt å diskutere NP`s fremtidige prosjekter.

Nord-Norge.

Finnmark, Troms, Nordland og Nord Trøndelag.

De fire nordligste fylkene har samlet hovedkontor i Bodø, som du finner i Sågensgate 8b. Tore Martiniussen har vært leder i laget siden oppstart i 2009, og han har ansvaret for rundt 1500 medlemmer. Landsdelslaget Nord-Norge er et av de mest aktive, og har medlemsmøter ofte. De har også avholdt en rekke vellykkede demonstrasjoner, og har fått bred mediedekning. I styret finner du Nestleder Audhild Janssen, Kassererer Hildgunn Borg, Sekretær Borghild Bau, og styremedlem Pelle Paulsen, i tillegg til leder Tore Martiniussen. Vi har i tillegg fylkeskontorer i Alta, Tromsø og på Steinkjer, og her arrangerer vi ofte medlemsmøter for både nye og gamle medlemmer. Fjorårets aksjon “Stopp Islamifisering av Jordbruket” som ble avholdt på Levanger, var en stor suksess, og ble arrangert av Nord-Trøndelag fylkeslag. Nord-Trøndelag har også tidligere hatt en rekke vellykkede aksjoner, så dersom du bor i dette vakre fylket, og ønsker å bevare våre norske tradisjoner, så ta gjerne turen innom vårt kontor på Steinkjer.

Vestlandet

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Landsdelslaget fra Vestlandet har sitt hovedkontor i Bergen, men du finner også fylkeskontor i Molde, Førde og Stavanger. Vestlandet har over 3000 medlemmer, til dels takket være et hardtarbeidende styre og ivrige medlemmer. Styret består av Leder Frank Fransen, Nestleder Gudrun Verg, Kasserer Thoma Velsen, Sekretær Trym Berg Jr., og styremedlemmer Hilde Ring og Sjalg Bredesen.

 Østlandet

Oppland, Hedemark, Akershus, Oslo, Østfold

Hovedkontoret for dette landsdelslaget finner man i Oslo, nærmere bestemt Haukåsveien 28 på Oslos beste østkant. Dette er det største laget og har hele 5000 aktive medlemmer. I styret finner man Leder Hans Hanssen, Nestleder Olaug Hvenn, Kasserer Martin Veiderlaug, Sekretær Bjarne Storm, og styremedlemmer Truls Kaspersen og Åse Janita Øren. Befinner du deg i Oppland, kan du finne fylkeslag på Gjøvik. Er du i Hedemark, er Hamar stedet å dra til dersom du ønsker å komme på medlemsmøte. I Østfold kan du finne NP fylkesparti i Sarpsborg, mens hovedkontoret i Oslo gjelder i tillegg som fylkeskontor for Oslo og Akershus. Årsmøte i dette landsdelslaget avholdes som regel i første helgen i Mars, og her er både nye og gamle medlemmer velkomne. Fylkeslagene har medlemsmøter regelmessig, så sjekk gjerne med ditt fylkeslag når de har neste møte. For 2017 planlegger dette landsdelslaget å arrangere en rekke demonstrasjoner, appeller, og aksjoner, så ta kontakt med et av styremedlemmene, eller besøk ditt fylkeslag i dag, dersom du ønsker å være med på å stoppe innvandringen til Norge!