NorgesPatriotene om Profetens Ummah i Norge

Profetens Ummah er en islamsk ekstremistisk gruppe i Norge som støtter IS. Denne gruppen støtter jihad og har som hovedformål å gjøre Norge til en islamsk stat. I tillegg til å drive jihad i Norge, rekrutterer og sender de muslimske krigere for å sloss i Irak og Afghanistan. Gruppen startet i 2012 og har hatt en skremmende utvikling siden da. Norske eksperter advarer mot denne gruppen og sier at “Profetens Ummah er det mest militante og aktive islamistiske miljøet i Norge. De er det miljøet man opplever det største trusselbildet knyttet til.” Dette syns vi i NP er en svært skremmende utvikling, og denne gruppen må stoppes en gang for alle, før de kan utføre terroraksjoner i Norge.

Svært aktiv i sin rekruttering av fremtidige martyrer

Denne gruppen er svært aktiv i sin rekruttering av fremtidige martyrer, og de har en bred støtte blant norske muslimer. I media hører vi ofte politisk korrekte norske muslimer som i forsiktige ordlag “tar avstand fra” all vold, men likevel er de påfallende forsiktige med sin avstandtagen fra Profetens Ummah. I sosiale medier, derimot, er forsiktigheten lagt til side. Der blir ofte beundringen åpenlys. Vi må ikke la oss lure!

Høsten 2012 demonstrerer rundt 100 radikale islamister foran den amerikanske ambassaden i Oslo mot den amerikanskproduserte filmen Innocence of Muslims, som håner profeten Muhammed. Dette gjør at Profetens Ummah blir for alvor kjent i norsk offentlighet. De driver med aktiv og målrettet rekruttering, og de overbeviser mange unge, norske muslimer om å dra til Syria for å kjempe. De har på kort tid klart å etablert et radikalt muslimsk miljø, og dette miljøet vil nok ikke forsvinne med det første. Ihvertfall ikke uten kamp. Det at de klarer å rekruttere så mange unge muslimer beviser bare at alle er potensielle terrorister. NP vet at flere av de som reist til Syria for å sloss er norske statsborgere og født i Norge. Det er altså ikke bare de som kommer hit nå som er potensielle terrorister, men alle muslimer. Derfor kjemper vi i NP for å sende hjem alle med ikke-vestlig bakgrunn og/eller som er muslimer. Dette må vi gjøre for å kunne sikre oss mot terrorister.

Hovedpersonene i Profeten Ummah satt ut av spill

I dag (Desember 2016) er flere av hovedpersonene i Profeten Ummah satt ut av spill. En av lederskikkelsene, Ubaydullah Hussain, ble i sommer fengslet og tiltalt under terrorparagrafen. Nå nylig skal han har blitt tvangssendt ut av Norge. Flere andre lederskikkelser er fengslet rundt om i verden. Det sitter medlemmer av organisasjonen fengslet i Pakistan, Hellas, og Italia, så vel som i Norge. En rekke andre har blitt drept. Flere medlemmer og lederskikkelser i organisasjonen som har reist for å kjempe i Syria, Afghanistan eller Irak, har blitt drept. Flere mener nå at Profetens Ummah ligger nede med brukket rygg, og at vi ikke lengre har noe å frykte, men vi i NP mener at så lenge organisasjonen fortsatt er aktiv og det fins så mange unge rekrutter å velge mellom, kan vi aldri føle oss trygge. Flere eksperter mener at Profetens Ummah nå ligger i en slags dvale fordi mange av de gjenlevende lederfigurene befinner seg i utlandet. Et eksempel på dette er Arfan Bhatti som for tiden befinner seg i Pakistan. Hvis Bhatti kommer tilbake til Norge, vil han alene, gjennom sin posisjon og væremåte, trolig føre til at PST vil måtte oppjustere sin trusselvurdering av Profetens Ummah. Det er derfor svært viktig at Norge stenger grensene, og helt stopper innvandring fra ikke-vestlige land. På denne måten kan vi sikre oss mot at organisasjoner, som Profetens Ummah, ikke våkner til livet igjen.